CTY TNHH KỸ THUẬT THẾ GIỚI

  • ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HARRIS TẠI VN – sản phẩm hàn cắt, điều khiển khí….
  • ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC NORDSON TẠI VN – sản phẩm máy phun keo, phụ tùng…
  • ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC ROSS TẠI VIỆT NAM – sản phẩm máy trộn ROSS
  • ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TMEIC TẠI VIỆT NAM – sản phẩm motor, biến tần TMEIC