CTY TNHH KỸ THUẬT THẾ GIỚI

  • ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HARRIS TẠI VN – sản phẩm hàn cắt, điều khiển khí….
  • ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC NORDSON TẠI VN – sản phẩm máy phun keo, phụ tùng…