Category Archives: NORDSON

Máy phun keo tự động Nordson loại tốt

  • Dùng bền
  • Đầy đủ phụ tùng phụ kiện, spare parts
  • Hỗ trợ từ kỹ sư của Hãng
  • Giảm thiểu chi phí
  • Tư vấn hệ thống thích hợp

Nhiều chính sách từ Nordson máy phun keo

  • Hỗ trợ nâng cấp thu cũ đổi mới
  • Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, bảo trì
  • Phụ tùng thay thế chính hãng, đầy đủ chứng từ
  • Kỹ sư hãng nhiều năm kinh nghiệm