CTY TNHH KỸ THUẬT THẾ GIỚI

Địa chỉ: 111 Nhất Chi Mai, Phường 13, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38132563 – FAX: 028 38132564